Autoservisabb.sk

Vitajte v Autoservise ABB

január-19-16

Kontrola">Kontrola

Čo je Kontrola Orginality

Kontrola originality je skúmanie motorových vozidiel za účelom zistenia stôp neoprávneného zásahu do konštrukcie vozidiel (pozmeňovanie identifikátorov vozidiel) na schválenom pracovisku. Pri jej výkone sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita a pravosť.

Kedy potrebujete kontrolu originality?

· pre jednotlivo dovezené vozidlá zo zahraničia
· pri odhlásení vozidla na export 
· pri výmene podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
· pri zmene farby, alebo farebného vyhotovenia vozidla
· pri nedodržaní lehoty na prihlásenie vozidla (30 dní od odhlásenia z evidencie)
· pri opätovnom schválení vozidla

Kontrolu môžete dobrovoľne využiť v prípade predaja alebo kúpy vozidla na identifikovanie pôvodu, kontroly hrubky laku a elimináciu kúpy ukradnutého vozidla.

Výsledok KO je zaznamenaný do Odborného posudku o kontrole originalityvozidla, do informačného systému KO a prístupný verejnosti prostredníctvom www.ko.sk. Vozidlo s výsledkom “spôsobilé” na premávku po pozemných komunikáciách je označené kontrolnou nálepkou KO.
Odborný posudok má 15-dňovú administratívnu platnosť.

PRE VIAC INFORMACII A OBJEDNANIE SA  VOLAJTE NA TEL.Č: 0948 888 083

 

Comments are closed.